Ukraina zwycięży!/ Україна переможе!

Do zwycięstwa potrzebne są nie tylko czołgi, haubice, samoloty i amunicja. Potrzebna jest także pewność obrońców Europy, że ich bliscy są bezpieczni i doczekają zwycięstwa w godnych warunkach w bezpiecznych krajach Europy Zachodniej. Od ośmiu miesięcy zajmujemy się skutecznie relokacją zagraniczną uchodźców z umęczonej, bohaterskiej Ukrainy. Pomagamy najsłabszym ofiarom raszystowskiego barbarzyństwa: chorym, kobietom, dzieciom – nadziei na przyszłość Ukrainy – przetrwać ten okrutny czas. Pomóżcie nam pomagać, bez Was będziemy bezradni. Fundacja AsymetrysciTPU – Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy.

Pomóżcie nam pomagać